Utrzymanie ruchu w przedsiebiorstwie – charakterystyka awarii

W przedsiębiorstwach produkcyjnych o sprawność maszyn i urządzeń dba dział utrzymania ruchu. Do pracowników tej komórki organizacyjnej należą fachowcy tj. mechanicy maszyn, automatycy, hydraulicy, elektrycy, czy elektromechanicy wózków.

Biorąc pod działanie maszyn 24 godziny na dobę, zakup maszyn z rynku wtórnego, nieustanną rotację pracowników działu produkcji czy niedobór pracowników działu utrzymania ruchu spotyka się codziennie z takimi wyzwaniami jak awarie. Przyczynami awarii są zaniedbania pracowników, nieprawidłowe nastawienia operatorów oraz przeciążenie poszczególnych elementów lub podzespołów.

Występują dwa rodzaje awarii:

  • takie, które uniemożliwiają działania – wady zatrzymują dalszą pracę maszyny;
  • takie, które ograniczają możliwość działania – powstają wady, ale maszyna nadal działa; skutkiem takich awarii są drobne przestoje, ograniczenie szybkości lub wadliwy wyrób gotowy.

Wyróżnia się dwa rodzaje zużycia: naturalne (gdy pogorszenie wydajności spowodowało fizyczne zużycie, które nadchodzi w miarę upływu czasu) oraz przyśpieszone (występuje w przypadku gdy zniszczenie następuje zbyt prędko, jest wynikiem zaniedbań pracowników odpowiedzialnych za obsługę sprzętu).

W celu wyeliminowania awarii należy:

  • kontrolować maszyny i konserwować je odpowiednio, w tym czyścić, smarować i dokręcać – poprzez czyszczenie i przeglądy zapobiega się gromadzeniu kurzu i odpadków na częściach maszyn oraz można wykryć nieprawidłowości; smarowanie chroni przed nadmiernym zużyciem i przegrzaniem przesuwnych lub obracających się komponentów; dokręcanie drobnych a zarazem podstawowych elementów tj. śruby czy nakrętki zabezpiecza przed rozpadem maszyny i nadmiernymi wibracjami, które są przyczyną poważnych awarii;
  • korzystać ze sprzętu wg ustalonych instrukcji,
  • odnawiać maszyny poprzez eliminowanie i nadzorowanie czynników powodujących zużycie i zniszczenia,
  • stale kształcić pracowników produkcyjnych na temat obsługi i utrzymania sprzętu.

Bardzo ważna jest kontrola bezpieczeństwa, która analizuje wycieki i rozpryski, przegrzanie, przeciążenie aparatury, obniżenie wydajności, drgania i hałas, wycieki elektryczne oraz elektryczność statyczną, problemy w trakcie obsługi i działania maszyn.