Wpływ produkcji na cały organizm produkcyjny

Na początku wyjaśnimy sobie co to jest utrzymanie ruchu w produkcji, a mianowicie jest to cały proces produkcyjny, który ma za zadanie utrzymać dostępność maszyn do pracy, ich naprawę oraz konserwację. Pracownik utrzymania ruchu ma również za zadnie udostępnić całą techniczną infrastrukturę zakładu, tak by zagwarantować jak największą eksplorację. Obecnie dodatkowymi obowiązkami inżyniera utrzymania ruchu jest prowadzenie rejestru wyposażenia firmy, zapewnić by maszyny przeszły konserwację i naprawę na czas. Dodatkowo ważne jest podkreślenie, że osoba będą na tym stanowisku odpowiada za bezpieczeństwo ludzi, którzy pracują przy danym sprzęcie produkcyjnym.

Cele doskonalenia produkcji:

  • Ograniczenie czasów przestoju.
  • Szybkie reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia w czasie produkcji.
  • Wydłużenie sprawnego funkcjonowania maszyn.

Głównym celem działu utrzymania ruchu jest zagwarantowanie płynnej produkcji, tak aby maszyny pracowały na jak najwyższym poziomie produkcyjnym, Najlepsze sprawowanie tej funkcji, jest możliwe wtedy, gdy nadzoruje się wiele obszarów pracy jednocześnie. Z tego powodu zakład pracy powinien przygotować odpowiednią strategię utrzymania ruchu i realizować ją, tak by była nie tylko elementem korygującym, ale i przewidującym. Aby sporządzić plan, który pomoże w produkcji ważne jest by dane przedsiębiorstwo przeprowadziło analizę wymogów, potrzeb procesów produkcyjnych. Cały etap prawidłowego i ciągłego utrzymania ruchu jest procesem stałym, który wymaga doskonałego zaplanowania.

Nowoczesnym rozwiązaniem, które wspomoże utrzymanie ruchu jest oprogramowanie klasy CMMS, które ma za zadanie:

  • Raportowanie i generowanie statystyk.
  • Sporządzanie zamówień na materiały i części zamienne.
  • Zarządzaniem gospodarką magazynową.
  • Prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacyjnych maszyn.
  • Odpowiednią prowadzenie gospodarki remontowej.
  • Zarządzie środkami twardymi infrastruktury.

Co się zyskuje posiadając specjalistyczne oprogramowanie? Otóż zwiększają się zdolności produkcyjne oraz redukuje się ich braki. Poprawia się sprawność maszyn i wzrasta jakość produkcji. Minimalizacje się koszty utrzymania ruchu, za czym idzie redukcja zapasów magazynowych. I co najważniejsze dla pracowników, zwiększa się bezpieczeństwo pracy. Najnowocześniejsze oprogramowania to inteligentne rozwiązania dla firm, które chcą usprawnić produkcję oraz ułatwić pracę służb utrzymania ruchu.

Zaleca się zakupienie oprogramowania polskiego pochodzenia, ponieważ w odróżnieniu do amerykańskich wersji, są przystosowane do polskich realiów rynkowych oraz posiadają funkcjonalne narzędzia, które są przydatne dla przedsiębiorstwa zarówna małego jak i o większych wymaganiach.