Jak funkcjonuje fabryka 4.0?

Przemysł 4.0 to zagadnienie, którego istotą jest integracja technologii i systemów operacyjnych w zakładach przemysłowych. Urządzenia, w tym również roboty, mogą pracować w ciągach technologicznych i komunikować się ze sobą tworząc tym samym wewnętrzną sieć. Wiąże się to także z tym, że utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym podlega integracji i konieczna jest zmiana w zasadach jego funkcjonowania. Kluczowym elementem jest wykorzystanie informacji, które zbierane są przez wewnętrzną sieć i przetwarzane w pierwszej kolejności przez oprogramowanie zapewniające utrzymanie ruchu.

Utrzymanie ruchu

Rola pracowników ogranicza się do funkcji wspomagającej cały proces i do konieczności reagowania w sytuacjach wyjątkowych i awaryjnych. Utrzymanie ruchu 4.0 opiera się na zebranych informacjach, które w sposób przeciwny do tradycyjnego modelu produkcji, wysyłane są przez maszyny i oprogramowanie – nie człowieka. Następnie analiza zebranych danych przeprowadzana jest przez oprogramowanie. W docelowej formie, system powinien sam lokalizować zdarzenia zaburzające proces lub wstrzymujące produkcję i usuwać je, tak aby wznowienie funkcjonowania ciągu technologicznego nastąpiło automatycznie.

Rola człowieka w przemyśle 4.0

W zautomatyzowanym procesie, program może wysłać informację na przykład do magazynu komponentów, który w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wyda odpowiednie materiał lub podzespół. Ogranicza to faktycznie obecność pracowników magazynowych w łańcuchu dostaw. Z drugiej jednak strony konieczność serwisowania i obsługi urządzeń wymaga stałej obecności człowieka i celem rozwiązań towarzyszących strukturom 4.0 nie jest eliminacja całkowitej obecności ludzi.

Integracja wielu dziedzin

Przemysł 4.0 stanowi połączenie pracy, człowieka, maszyn, oprogramowania i działów IT.  Jednym z istotniejszych jego założeń jest to, aby programy komputerowe wspomagały pracę ludzi. Pracownicy nie powinni dostarczać danych do oprogramowania, a jedynie korzystać z zebranych i w jak największym stopniu przetworzonych informacji. Ponadto praca w tak zintegrowanym środowisku ma zapewnić dostęp do szerokiej bazy danych w każdym momencie o wszystkich aspektach związanych z procesem przemysłowym, a także z utrzymaniem ruchu w procesie produkcji.
Założenia przemysłu 4.0 pozwalają na prowadzenie uniwersalnej produkcji, obniżenia jej kosztów i podniesienie bezpieczeństwa.

Wdrożenie takiego systemu jest kosztowne, jednak z uwagi na możliwość realizowania globalnej produkcji, w której na przykład maszyny same potrafią modyfikować swoje działania, wpływa na konkurencyjność i płynność wytwarzania danego produktu maksymalnie ograniczając koszty jego wytworzenia.