Przemysł 4.0 w utrzymaniu ruchu

Jedną z postępów na przestrzeni lat jest nazywany z języka niemieckiego Industrie 4.0, czyli czwarta rewolucja w przemyśle. Rzekoma rewolucja oznacza wykorzystywanie automatyzacji, umiejętność przetwarzania i wymiany danych oraz udoskonalanie technik wytwórczych. Skupia się ona na używaniu Internetu rzeczy i tzw. przetwarzania chmurowego.

Pomysł dąży do stworzenia inteligentnej fabryki, gdzie sterowanie procesami będzie odbywało się poprzez systemy cyber-fizyczne, będą tworzone wirtualne kopie świata realnego,  komunikacja i współpraca będzie przyśpieszona dzięki Internetowi, a korzystanie z chmury obliczeniowej wyeliminuje konieczność zakupu licencji bądź oprogramowania.

Biorąc pod uwagę, że wiek Internetu jest rewolucją czwartą, warto wspomnieć i o wcześniejszych generacjach, które miały wpływ na siebie. Za pierwszą rewolucję przemysłową uznaje się wiek pary pod koniec XVII wieku. Mechanika była wspomagana siłą pary oraz wody. W drugiej rewolucji przemysłowej od początku XX wieku króluje elektryczność. Po raz pierwszy zastosowano energię elektryczną do produkcji. Trzecią rewolucję stanowi wiek komputerów w latach 70-ych XX wieku. Wówczas odkryto możliwość zautomatyzowania linii produkcyjnych.

Internetem rzeczy określa się koncepcję, która pozwala na to, że identyfikowane przedmioty potrafią się gromadzić, przetwarzać bądź wymieniać dane przy użyciu instalacji elektrycznej albo sieci komputerowej. Przykładem zastosowania internetu rzeczy jest system odpowiadający za obszar inteligentnego przedsiębiorstwa. Ma on na celu korzystanie z takich rozwiązań jak np. wyposażenia maszyn w czujniki, które będą dostarczały informacji tj. konieczność wymiany lub konserwacji, zawartości chemikaliów w procesie produkcyjnym.

Przetwarzanie chmurowe polega na korzystaniu z usług, które dostarczył usługodawca. Może korzystać z niego wyodrębniony dział bądź cała firma. Chmurą jest usługa oferowana przez poszczególne oprogramowanie.

Przemysł 4.0 ma na celu również rozwinięcie obszaru utrzymania ruchu poprzez zastosowanie działań dążących do zmniejszenia awaryjności maszyn, przyśpieszenia reakcji na potrzebę konserwacji, czy przypominaniu o regularnych czyszczeniach, smarowaniach, dokręcaniach części maszyn i urządzeń. Korzystanie w przedsiębiorstwie z Internetu pozwala na szybszą decyzję wydaną przez przełożonych oraz natychmiastowy zakup wyeksploatowanej części, bez której maszyna nie może ruszyć. Proces utrzymania ruchu jest niezwykle ciężkie do zautomatyzowania. Póki co dzięki niemu jest możliwy ciągły przepływ procesu produkcyjnego.