Zapewnienie ciągłości produkcji priorytetem

W firmach produkcyjnych, od zawsze istniała rywalizacja między działami. Logistyka uważała, że bez niej nic nie da się wyprodukować a produkcja, że po co zapasy, skoro nic się z nich nie wytwarza? W tle tej rywalizacji, zwykle funkcjonuje dział utrzymania ruchu. Czasami za utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym odpowiada tylko jedna osoba, a czasami jest to cały dział. Tak czy inaczej utrzymanie ruchu to zapewnienie ciągłości pracy zakładu produkcyjnego od strony technicznej.

Z jednej strony do zakresu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym należą przeglądy okresowe maszyn, z drugiej zaś jak najszybsze usuwanie każdej awarii.Nie trudno się domyślić, że w miarę postępu technologicznego w całej gospodarce, ma on wpływ na kształt utrzymania ruchu w przemyśle. W drugim dziesięcioleciu XXI wieku, stare metody utrzymania ruchu przestają być wystarczająco skuteczne. Samo przestrzeganie procedur konserwacji maszyn, narzuconych przez ich producenta nie wystarcza.

Dziś pracownicy utrzymania ruchu muszą przewidywać awarie, na podstawie na przykład zdarzeń z przeszłości. Z pomocą inżynierom utrzymania ruchu przychodzi oprogramowanie specjalistyczne. Problemem może być zbieranie odpowiednich danych, dotyczących zużycia poszczególnych podzespołów, w przypadku maszyn nie przystosowanych do utrzymania ruchu 4.0. Wykazano jednak, że manualne wprowadzanie kluczowych parametrów do programu wspomagającego utrzymanie ruchu, również przynosi lepsze efekty niż w przypadku braku takiego supportu.

Utrzymanie ruchu 4.0 w przedsiębiorstwie produkcyjnym, już wkrótce będzie tak powszechne jak inne techniki optymalizowania procesów produkcyjnych. Rozwiązania oferujące oprogramowanie dla utrzymania ruchu, powoli przenoszą się do chmury. Dzięki temu stają się bardziej dostępne, bo wdrożenie oprogramowania na zewnętrznych serwerach znacznie obniża koszty. Ponadto rozwiązania takie dają dostęp do doświadczeń i zaawansowanych narzędzi analitycznych, zgromadzonych już przez dostawcę aplikacji.Pozostaje odpowiedź na pytanie jaka jest przyszłość utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym.

Obserwując coraz dynamiczniejszy rozwój automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, należy się spodziewać, że udział pracy ludzkiej w produkcji będzie spadał. Czy jednak redukcja ta dotknie także pracowników działów utrzymania ruchu? Wręcz przeciwnie, należy zakładać, że większa ilość maszyn w zakładzie, wymusi zwiększenie liczebności inżynierów utrzymania ruchu.

Trzeba jednak zauważyć, że w dobie digitalizacji utrzymania ruchu w przemyśle, pracownicy tych działów powinni wykazywać się nieco szerszymi kompetencjami niż dotychczas. W dobie przemysłu 4.0, inżynier utrzymania ruchu, poza kompetencjami z zakresu mechaniki, elektryki i elektroniki, będzie musiał posiadać też pewien zakres kompetencji charakteryzujących informatyków.