Jak funkcjonuje fabryka 4.0?

Przemysł 4.0 to zagadnienie, którego istotą jest integracja technologii i systemów operacyjnych w zakładach przemysłowych. Urządzenia, w tym również roboty, mogą pracować w ciągach technologicznych i komunikować się ze sobą tworząc tym samym wewnętrzną sieć. Wiąże się to także z tym, że utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym podlega integracji i konieczna jest zmiana w zasadach jego funkcjonowania. Kluczowym elementem jest wykorzystanie informacji, które zbierane są przez wewnętrzną sieć i przetwarzane w pierwszej kolejności przez oprogramowanie zapewniające utrzymanie ruchu. Read more about Jak funkcjonuje fabryka 4.0?

Wpływ produkcji na cały organizm produkcyjny

Na początku wyjaśnimy sobie co to jest utrzymanie ruchu w produkcji, a mianowicie jest to cały proces produkcyjny, który ma za zadanie utrzymać dostępność maszyn do pracy, ich naprawę oraz konserwację. Pracownik utrzymania ruchu ma również za zadnie udostępnić całą techniczną infrastrukturę zakładu, tak by zagwarantować jak największą eksplorację. Obecnie dodatkowymi obowiązkami inżyniera utrzymania ruchu jest prowadzenie rejestru wyposażenia firmy, zapewnić by maszyny przeszły konserwację i naprawę na czas. Dodatkowo ważne jest podkreślenie, że osoba będą na tym stanowisku odpowiada za bezpieczeństwo ludzi, którzy pracują przy danym sprzęcie produkcyjnym.

Read more about Wpływ produkcji na cały organizm produkcyjny

Istota utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Właściwe podejście do tematu zwiększania efektywności produkcji oraz zysków z niej płynących nie może odbywać się bez właściwego podejścia do zagadnienia utrzymania ruchu. Powołanie takiego działu w firmie produkcyjnej jest niezbędne szczególnie w przypadku, gdy w parku maszynowym znajdują się zaawansowane technologicznie maszyny oraz urządzenia. Właściwie przeszkolony personel oraz wysokiej jakości narzędzia i przyrządy pomiarowe pozwalają na zachowanie ciągłości produkcji. Read more about Istota utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Utrzymanie ruchu we współczesnym przemyśle

Przemysł jest bardzo ważną dziedziną współczesnej gospodarki. Jego kształtowanie i rozwój ma bezpośredni wpływ na rynek danego terytorium. W wielu państwach jest on podstawą funkcjonowania. Oddziałuje także na życie społeczne, stwarzając nowe miejsca pracy, a tym samym polepsza sytuację materialną wielu ludzi. Pełni też ważną rolę w urbanizacji miasta. Przemysł dzieli się na trzy główne kategorie:górnictwo, zaopatrywanie w wodę, gaz i energię elektryczną, produkcja.

Read more about Utrzymanie ruchu we współczesnym przemyśle

Zapewnienie ciągłości produkcji priorytetem

W firmach produkcyjnych, od zawsze istniała rywalizacja między działami. Logistyka uważała, że bez niej nic nie da się wyprodukować a produkcja, że po co zapasy, skoro nic się z nich nie wytwarza? W tle tej rywalizacji, zwykle funkcjonuje dział utrzymania ruchu. Czasami za utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym odpowiada tylko jedna osoba, a czasami jest to cały dział. Tak czy inaczej utrzymanie ruchu to zapewnienie ciągłości pracy zakładu produkcyjnego od strony technicznej.

Read more about Zapewnienie ciągłości produkcji priorytetem

Jak Industrial Internet of Things (IIoT) wpłynie na procesy produkcyjne?

Jednym z ważnych problemów, przed którym stają przedsiębiorstwa produkcyjne jest utrzymanie ruchu. Zależnie od wielkości przedsiębiorstwa błędy wynikające z niepoprawnie zaplanowanych dostaw materiałów czy też czasu pracy maszyn mogą wpłynąć w znaczący sposób na realizację harmonogramów. Zwłaszcza w firmach, gdzie liczy się duża dokładność czy też powtarzalność wytwarzanych detali, prognozowanie przestojów technologicznych jest szczególnie uciążliwe.

Read more about Jak Industrial Internet of Things (IIoT) wpłynie na procesy produkcyjne?

Utrzymanie ruchu jako TPM w Lean Manufacturing

Tworząc filozofię Lean Manufacturing, skupiono się na narzędziu TPM. Narzędzie TPM staje się coraz istotniejsze, ponieważ postęp automatyzacji sprawia, że to maszyny tworzą produkty. Zaś pracownicy muszą utrzymać ich w odpowiednim stanie, żeby funkcjonowały sprawnie jak najdłużej, bez defektów i uszkodzeń. Kompleksowe utrzymanie maszyn przedstawia współdziałanie użytkujących sprzęt, konstruujących, projektujących maszyny, a także tworzących nowe produkty pracowników. Read more about Utrzymanie ruchu jako TPM w Lean Manufacturing

Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym

Utrzymanie ruchu (ang. maintenance) to obszar, który jest wyjątkowo ważny i wrażliwy dla nawet najmniejszych przedsiębiorstw produkcyjnych. Obszar ten głównie wiąże się z zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej danego zakładu i gwarantuje jej odpowiednie eksploatowanie. Dawniej utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym kojarzone było głównie z likwidowaniem awarii maszyn i urządzeń. W dzisiejszych czasach UR obejmuje też inne aspekty. Read more about Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym