Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym

Utrzymanie ruchu (ang. maintenance) to obszar, który jest wyjątkowo ważny i wrażliwy dla nawet najmniejszych przedsiębiorstw produkcyjnych. Obszar ten głównie wiąże się z zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej danego zakładu i gwarantuje jej odpowiednie eksploatowanie. Dawniej utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym kojarzone było głównie z likwidowaniem awarii maszyn i urządzeń. W dzisiejszych czasach UR obejmuje też inne aspekty.

Utrzymanie ruchu – cele

Nowoczesne utrzymanie ruchu w przemyśle skupia się na celach realizowanych przez służby utrzymania ruchu, którymi są:

 • Prowadzenie rejestru wyposażenia zakładu
 • Naprawy, remonty oraz przeglądy maszyn i urządzeń
 • Usuwanie bieżących awarii i dbanie o odpowiednie funkcjonowanie maszyn
 • Zarządzenie częściami zamiennymi i dbanie o stan zapasów
 • Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska ich pracy
 • Zapewnienie maksymalnej efektywności i wydajności procesów wytwórczych
 • Zapewnienie optymalnego zużycia mediów
 • Realizacja danej strategii utrzymania ruchu

Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym to jeden z najważniejszych działów. Spowodowane jest to tym, iż zepsucie maszyny powoduje spore straty ze względu na przestój, a także konieczność wymiany części czy nawet modyfikację całego procesu produkcyjnego.

Nadrzędnym celem utrzymania ruchu jest więc zapewnienie płynnej realizacji produkcji poprzez utrzymanie dostępności i pracy maszyn. Prawidłowe funkcjonowanie tego obszaru możliwe jest wyłącznie przy odpowiedzialnym nadzorowaniu wielu innych obszarów jednocześnie. Zakład produkcyjny powinien więc przyjąć adekwatną strategię utrzymania ruchu, a co za tym idzie realizować działania korygujące, ale i profilaktyczne oraz przewidujące.

Strategie utrzymania ruchu

Strategia utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym nie jest procesem jednorazowym. To proces stały, który wymaga prawidłowego zaplanowania. Każde przedsiębiorstwo powinno więc wykonać odpowiednią analizę i audyty własnych potrzeb, wymogów oraz procesów produkcyjnych tak, aby możliwe było przyjęcie, jak najlepszego planu.
Istnieją różne koncepcje utrzymania ruchu, które kładą nacisk na inne aspekty.

Możemy do nich zaliczyć, m.in.:

 • TPM – Total Productive Maintenance
 • Predykcyjne utrzymanie ruchu
 • Prewencyjne utrzymanie ruchu
 • Strategia pracy do uszkodzenia (RTF)

Systemy CMMS

Oprócz tego istnieją oczywiście narzędzia, które mają za zadanie wspierać dział utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Je można podzielić na trzy główne grupy: systemy odpowiedzialne za monitoring efektywności maszyn i zarządzanie produkcją, systemy odpowiedzialne za wizualizację i monitoring procesów a także systemy odpowiedzialne za zarządzanie informacją o stanie parku maszynowego.

Systemy CMMS (ang. Computerized Maintenance Managment System) to narzędzia, które dają służbom utrzymania ruchu dostęp do informacji o obecnym stanie parku maszynowego oraz raportów o aktualnych usterkach czy planowanych remontach. Systemy CMMS pozwalają również zarządzać pracownikami.